Mířidla
 
 
 
Optika/Elektro-optika
Značky
 
 
 
Značení
 
 
 
 
 
 
LED zařízení
 
 
OEM & sp. aplikace
 
 
 
 
 
 
 
 
  


     
 

 

Tritium v plynném stavu (chemický symbol H-3) je izotop vodíku. Tritium je bezbarvé, není čichově identifikovatelné a má menší hmotnost než vzduch. Mnoho fyzikálních vlastností je shodných s vlastnostmi vodíku, avšak atomy v tritiu jsou nepartně odlišné, vyzařují nízkou úroveň radiace ve formě beta paprsků nebo elektronů. Tritium je považováno za "přátelské pro uživatele " protože vyzařuje pouze nízký stupeň energie podle radioizotopové stupnice. U tritiového plynu, stejně tak jako u ostatních radioizotopů, známe poločas rozpadu radiace. Toto je obvykle specifikováno jako "polovina životnosti " funkčnosti produktu - čas měřený od instalace zplynovaného tritia do produktu do poločasu rozpadu radiace. U tritia je tento poločas průměrně 12.3 roku.

Světlo je vyzařováno tritiem když elektrony (beta částice) tritia dodávají energii fosforové sloučenině která potahuje vnitřní povrch skleněných ampulí naplněných tritiem. Fosfor má vlastnosti vyzařovat světlo, když stimulován elektrony. Povrch ampule s tritiem vyzařuje světlo průběžně a tak je fosforový povrch průběžně nasvěcován.

Technicky řečeno, tritiové produkty jsou radioaktivní, protože obsahují radioaktivní prvek. Avšak ve své podstatě radioaktivní nejsou , protože z produktu není vyzařována žádná radiace. Jinak řečeno, každý produkt obsahuje radioaktivní materiál ale sám o sobě "není radioaktivní". Zplynované tritium je hermeticky uzavřeno ve skleněných Pyrex ampulích. Tyto skleněné ampule kompletně zastaví průnik radiace. V podstatě tritiové beta záření je tak slabé, že pokud by se dostalo ven z ampulí do volného prostoru, částice by ve své formě byly schopné se dostat ve své formě do vzdálenosti maximálně 6,3mm. Papírový kapesník v cestě by částice zastavil. Jestliže ampule jsou poškozeny a tritium se dostane do volného prostoru a sám produkt s nainstalovanými ampulemi zůstane na svém místě, kde byl nainstalován, může vyzařovat radiaci ale tato radiace by byla tak nízká že by neohrožovala v žádném případě zdraví nebo životy lidí. Ve své podstatě jsou produkty MEPROLIGHT velmi trvanlivé, vyrobené z velmi kvalitních materiálů, takže riziko poškození je minimální. MEPROLIGHT product jsou vyvinuty a testovány na vysokou odolnost ve všech směrech.

Avšak vždy je nutné předpokládat, že se najde někdo kdo bude chtít tento produkt poškodit (např. vandalové). V případě že budeme počítat s potenciální radiací v případě že by byly poškozeny všechny ampule v běžném produktu MEPROLIGHT, což by se stalo pouze pokud by bylo poškozeno kompletní tělo produktu a všechny části uvnitř, Uvolněný plyn tritia do prostoru by se choval zcela totožně jako vodík--který je velmi lehký a v prostoru se veli rychle rozplyne--eliminuje nebezpečí pro kohokoli kdo v okolí dýchá. Pokud ale předpokládáme, že někdo kdo by stál velmi blízko a svou tváří a ústy be se produktu přímo dotýkal v okamžiku úniku tritia a toto tritium by dýchal po dobu 5 minut (což jsou velmi nereálné podmínky), tak by byl vystaven menší radiaci, než je např. vyzářena při jednom snímku zubního rentgenu což dokazuje, že tritium v produktech MEPROLIGHT není zdraví a životu osob nebezpečné.